Lesson 8 - Hybelen er ledig
Mystery of Fantoft - Learn Norwegian using Nynorsk
Find us on Facebook
Get it on Google Play

Lessons

Velkommen

1. Hei!

2. Hallo!

3. På flyplassen

4. På Bybanen

5. Ny student

6. I Fantofthallen

7. Ein trist dag

8. Hybelen er ledig
Lessons Text summary

9. Samtale med ein venn

10. På veg til Ikea

11. Ungar som leiker

12. Gåvekjøp

13. Invitasjon til fest

14. På fest

15. Per Spelmann

16. Oppdaginga

17. Mange spørsmål

18. På Bryggen

19. Familien min

Feedback

If you have any questions or comments, please e-mail me at brettspill1000 at yahoo.no

Previous

NextLesson 8 - Hybelen er ledig

This is a summary of the Norwegian text from this lesson. Read it again, and see if you can understand it. If something is still unclear you should go back and read the lesson again. Move to the next lesson when you have a good understanding of the text.

Hybelen er ledig

Hei, snakkar eg med Maria?

Ja. Det er meg.

Kven er det som ringer?

Det er eg frå samskipnaden.

Noko har skjedd.

Vi har funne ein hybel til deg.

Han som budde der har gått bort.

Det var trist.

Ja, men no har du ein stad å bu.

Takk

å bu, bur, budde, har budd

å skje, skjer, skjedde, har skjedd

Previous

Next