Lesson 18 - På Bryggen
Mystery of Fantoft - Learn Norwegian using Nynorsk
Find us on Facebook
Get it on Google Play

Lessons

Velkommen

1. Hei!

2. Hallo!

3. På flyplassen

4. På Bybanen

5. Ny student

6. I Fantofthallen

7. Ein trist dag

8. Hybelen er ledig

9. Samtale med ein venn

10. På veg til Ikea

11. Ungar som leiker

12. Gåvekjøp

13. Invitasjon til fest

14. På fest

15. Per Spelmann

16. Oppdaginga

17. Mange spørsmål

18. På Bryggen
Lessons Text summary

19. Familien min

Feedback

If you have any questions or comments, please e-mail me at brettspill1000 at yahoo.no

Previous

NextLesson 18 - På Bryggen

This is a summary of the Norwegian text from this lesson. Read it again, and see if you can understand it. If something is still unclear you should go back and read the lesson again. Move to the next lesson when you have a good understanding of the text.

På Bryggen

Har du kjøpt is no, Maria?

Ja, endeleg er det sol og fint vêr.

Det er mange som kjøper is i dag.

Det skjønner eg. Det er så varmt.

Oi, Ole! Sjå på alle dei fine trehusa!

Dette er «Bryggen».

Ho er tusen år gammal.

Husa var bygd rundt år 1070.

Hanseatane brukte ho som base i Hansa-tida.

Men no er det turistane som bruker ho mest!

«Bryggen» står nemleg på UNESCO si liste over verdsarv.

å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt

å skjønne, skjønner, skjønte, har skjønt

å bruke, bruker, brukte, har brukt

å bygge, bygger, bygde, har bygd

Previous

Next