Lesson 11 - Ungar som leiker
Mystery of Fantoft - Learn Norwegian using Nynorsk
Find us on Facebook
Get it on Google Play

Lessons

Velkommen

1. Hei!

2. Hallo!

3. På flyplassen

4. På Bybanen

5. Ny student

6. I Fantofthallen

7. Ein trist dag

8. Hybelen er ledig

9. Samtale med ein venn

10. På veg til Ikea

11. Ungar som leiker
Lessons Text summary

12. Gåvekjøp

13. Invitasjon til fest

14. På fest

15. Per Spelmann

16. Oppdaginga

17. Mange spørsmål

18. På Bryggen

19. Familien min

Feedback

If you have any questions or comments, please e-mail me at brettspill1000 at yahoo.no

Previous

NextLesson 11 - Ungar som leiker

This is a summary of the Norwegian text from this lesson. Read it again, and see if you can understand it. If something is still unclear you should go back and read the lesson again. Move to the next lesson when you have a good understanding of the text.

Ungar som leiker

Maria og Ole ser to ungar på Ikea.

Det er ein gut og ei jente.

Guten er fem år, og jenta er fire.

Begge ungane spring rundt og leiker på golvet.

Mange gutar og jenter står rundt dei og ser på.

Gutane og jentene har lyst til å leike saman med dei.

ein unge, ungen, ungar, ungane

ein gut, guten, gutar, gutane

ei jente, jenta, jenter, jentene

ein, to, tre, fire, fem

Previous

Next