Lesson 8 - Hybelen er ledig
Mystery of Fantoft - Learn Norwegian using Nynorsk
Find us on Facebook
Get it on Google Play

Lessons

Velkommen

1. Hei!

2. Hallo!

3. På flyplassen

4. På Bybanen

5. Ny student

6. I Fantofthallen

7. Ein trist dag

8. Hybelen er ledig
Lessons Text summary

9. Samtale med ein venn

10. På veg til Ikea

11. Ungar som leiker

12. Gåvekjøp

13. Invitasjon til fest

14. På fest

15. Per Spelmann

16. Oppdaginga

17. Mange spørsmål

18. På Bryggen

19. Familien min

Feedback

If you have any questions or comments, please e-mail me at brettspill1000 at yahoo.no

Previous

NextLesson 8 - Hybelen er ledig


Hybelen er ledig

The dorm is available

The dorm is available


Hei, snakkar eg med Maria?

Hi, speak I with Maria?

Hi, do I speak with Maria?

The standard way of making questions i Norwegian, is by putting the verb first. «Eg snakkar med Maria.» is a normal sentence. If you put the verb first instead you get a question. «Snakkar eg med Maria?»
Remember that the «d» in «med» is mute.

Ja. Det er meg.

Yes. It is me.

Yes. It's me.


Kven er det som ringer?

Who is it that calling?

Who is calling?


Det er eg frå samskipnaden.

It is I from the welfare organization.

It's me from the welfare organization.


Noko har skjedd.

Something has happened.

Something has happened.


Vi har funne ein hybel til deg.

We have found a dormitory for you.

We have found a dormitory for you.


Han som budde der har gått bort.

He who lived there has gone away.

The student who lived there has passed away.


Det var trist.

It was sad.

How sad.

«Var» is a verb in past tense. In Norwegian, you can use past tense to express an immediate emotional response to something.

Ja, men no har du ein stad å bu.

Yes, but now have you a place to stay.

Yes, but you have a place to stay now.


Takk

Thanks

Thanks


å bu, bur, budde, har budd

to live, live/lives, lived, have/has lived

to live, lives, lived, has lived

This is our first category of regular verb conjugation. This kind of conjugation is applied to short verbs which doesn't have the -e ending in infinitive.

å skje, skjer, skjedde, har skjedd

to happen, happen/happens, happened, have/has happened

to happen, happens, happened, has happened

Another example of the same verb category.

Previous

Next