Olsen/Vri åtter

Antall spillere: 2-6
Antall kort: Hele kortstokken brukes. Hver spiller skal ha seks kort. I tillegg legges et kort åpen ved siden av bunken, dette er begynnelsen på sakehaugen.
Meningen med spillet: Å bli først kvitt dine kort.

Slik spiller man: Hver gang det er din tur, skal du spille ut et kort av samme farge som det øverste kortet i sakehaugen. Eller du kan spille ut et kort som har samme tallverdi som det øverste kortet. Dette kalles å vri. Om du har flere kort med samme tallverdi kan alle spilles ut samtidig.

Hvis du ikke kan (eller vil) spille ut et kort, må du trekke inn kort fra bunken helt til du spiller ut et kort. Du kan maks trekke inn tre kort, så hvis du har trukket inn tre kort uten å kunne (eller ville) spille ut et kort, sier du pass og det blir neste spillers tur.

Åttere er spesialkort som alltid kan brukes til å vri med. De kan spilles uavhengig av hvilket kort som ligger øverst i sakehaugen fra før. Den som spiller ut en åtter må si hvilken farge han vrir til, og neste spiller er nødt til å spille ut et kort i denne fargen. Ingen spiller har imidlertid lov til å vri første gang det er spilleren sin tur. Dette gjelder uansett om han vil vri på vanlig måte eller med en åtter.

Når du bare har ett kort igjen på hånda, skal du si "Olsen". (Hvis dere spiller Vri åtter sier dere "Ett kort igjen" i steden for.) Hvis du glemmer det, kan en av de andre spillerne slå i bordet og si "Bank i bordet", og du må trekke inn tre kort fra bunken.

Slutt: Spillet er ferdig når alle unntatt én spiller er tom for kort. Hvis bunken blir tom før spillet er ferdig skal alle kortene i sakehaugen (unntatt det øverste) stokkes på nytt og bli til en ny bunke.

 
(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe