Personvernerklering og vilkår for kompass-apper fra spillby.com

Denne appen inneholder kart fra Google Maps. Viss du velger å bruke disse karta, godtar du Googles vilkår for bruk og personvernerklering.

Utover det som eventuelt følger av Google sine betingelser over, så samler ikke denne appen inn noen data. Ingenting blir lagra eller loggført.

Privacy policy and terms for compass apps from spillby.com

This app includes maps from Google Maps. If you choose to use these maps, agree to Google's terms of use and privacy policy.

Beyond that of which may follow Google's terms, this app does not collect any data. Nothing is stored or logged.