Personvernerklering og vilkår

Denne appen inneholder kart fra Google Maps. Viss du velger å bruke disse karta, godtar du Googles vilkår for bruk og personvernerklering.

Kartfunksjonen er avhengig av eksterne tjenester fra Google og/eller Statens kartverk. Om disse tjenestene legges ned eller forandres, vil det kunne føre til at kartfunksjonen ikke lenger vil virke. Det gis ingen garanti for tilgjengeligheta til disse tjenestene.

Utover det som eventuelt følger av Google sine betingelser over, så samler ikke denne appen inn noen data.

Du kan bruke appen til å ta bilder, markere steder, og spille inn GPS-spor. Dersom du gjør dette, vil vi lagre disse på enheten din. Men vi vil ikke dele noe med andre uten at du ber om det.

Privacy statement and terms

This app contains maps from Google Maps. If you choose to use these maps, you agree to the Google Maps terms of use and privacy policy.

To display maps, the apps uses external services from Google and/or Statens kartverk. If these services are shut down or changed, maps may no longer work in the app. We give no guarantee on the availability of external services.

Except as may follow by Google's terms above, this app will not collect any data.

You can use this app to take photos, add places and record GPS tracks. If you do this, we will store these on your device. We will not share them with others, unless you ask us to do it.