Norsk fjellkompass

Norsk fjellkompass er en app for deg som er glad i åser og fjell.

Appen viser et kompass med piler som peiker mot de nærmeste fjelltoppene dine.
Du kan også holde telefonen mot fjellene rundt deg. Appen bytter da om til "augmented reality": kamerabilde med fjellnavn oppå.
Du kan dra skjermbildet mot høyre for å bytte til kart. Appen kan vise ulike typer kart, men best for fjellturer er turkartet til Statens kartverk. Appen fungerer både i liggende og stående skjermvisning.
Når man går tur, er det kjekt å registrere hvor man går. Funksjonen "Mine spor" hjelper deg med dette. Det er mulig å fotografere direkte i appen. Navn på fjelltopper vil da bli lagt inn oppå bildet.
Appen kan vise turblogger fra Norsk fjellforum. Du kan legge til egne blogger ved å registrere dem på fjellforum.no Etter turen, kan man få opp høydeprofil der de toppene du var innom er markert.
Last ned fra Google Play
Facebook
Personvernerklering og betingelser